شروع دوره آموزشی تعمیرکار خوردو‌های بنزینی

زمان و تاریخ مصاحبه در دوره آموزشی تعمیرکار خوردو‌های بنزینی ( مکانیک خودرو )  ساعت ۹ صبح شنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۳ میباشد. علاقه‌مندان میتوانند در زمان مذکور برای انجام مصاحبه…

ادامه مطلب شروع دوره آموزشی تعمیرکار خوردو‌های بنزینی

شروع دوره آموزشی فرزکار

زمان و تاریخ مصاحبه در دوره آموزشی فرزکاری  ساعت ۹ صبح یک‌شنبه ۳ تیر ۱۴۰۳ میباشد. علاقه‌مندان میتوانند در زمان مذکور برای انجام مصاحبه به مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شماره…

ادامه مطلب شروع دوره آموزشی فرزکار

شروع دوره آموزشی برقکار ساختمان

زمان و تاریخ مصاحبه در دوره آموزشی برقکار ساختمان ساعت ۹ صبح شنبه ۲۵ فرودین ۱۴۰۳ میباشد. علاقه‌مندان میتوانند در زمان مذکور برای انجام مصاحبه به مرکز آموزش فنی و…

ادامه مطلب شروع دوره آموزشی برقکار ساختمان

شروع دوره آموزشی پداگوژی

زمان و تاریخ مصاحبه در دوره آموزشی پداگوژی علاقه‌مندان میتوانند در زمان مذکور برای انجام مصاحبه به مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شماره ۲۰ رباط کریم ساعت ۸ صبح دوشنبه…

ادامه مطلب شروع دوره آموزشی پداگوژی

شروع دوره جدید آموزشی جوشکار CO2

زمان و تاریخ مصاحبه در دوره آموزشی جوشکار CO2 (فقط آقایان) ساعت ۸ صبح دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ میباشد. علاقه‌مندان میتوانند در زمان مذکور برای انجام مصاحبه مراجعه فرمایند. شرایط…

ادامه مطلب شروع دوره جدید آموزشی جوشکار CO2

شروع دوره جدید آموزشی برق صنعتی درجه ۲

زمان و تاریخ مصاحبه در دوره آموزشی برق صنعتی درجه ۲ (فقط آقایان) ساعت ۹ صبح شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ میباشد. علاقه‌مندان میتوانند در زمان مذکور برای انجام مصاحبه مراجعه…

ادامه مطلب شروع دوره جدید آموزشی برق صنعتی درجه ۲

شروع دوره جدید آموزشی برق خودرو درجه ۲

زمان و تاریخ مصاحبه در دوره آموزشی برق خودرو  درجه ۲ (فقط آقایان) ساعت ۹ صبح شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ میباشد. علاقه‌مندان میتوانند در زمان مذکور برای انجام مصاحبه مراجعه…

ادامه مطلب شروع دوره جدید آموزشی برق خودرو درجه ۲

شروع دوره آموزشی کاربری پورتال

زمان و تاریخ مصاحبه در دوره آموزشی کاربری پورتال علاقه‌مندان میتوانند ساعت ۸ صبح روز سه‌شنبه ۲۲ اسفند مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شماره ۲۰ رباط کریم ، گارگاه کنترل…

ادامه مطلب شروع دوره آموزشی کاربری پورتال