ثبت نام در دوره های آموزشی مرکز ۲۰ رباط‌کریم

جهت ثبت نام در دوره های آموزشی کافیست روی نام دوره کلیک نمایید

در صورت ثبت نام در دورههای آموزشی ذیل و در زمان شروع آنها، پیامک ارسال میگردد.

در صورت ثبت نام در دورههای آموزشی ذیل و در زمان شروع آنها، پیامک ارسال میگردد.

ثبت نام در دوره های آموزشی

نام کارگاهنام حرفهجنسیت پذیرشزمان شروع دورهشیفتروزهای هفتهطول دورهمحل دورهپیشنیاز
ماشین ابزار
دریل‌کاری و اره‌کاری

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
فقط آقا نیمه اول آذر 1403 صبح شنبه, یک‌شنبه, دوشنبه, سه‌شنبه, چهارشنبه سه هفته در مرکز 20 رباط کریم
نقشه‌کشی
نقشه‌کش و طراح به کمک کامپیوتر (AutoCad)

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
فقط خانم درصورت به حد نصاب رسیدن نفرات ثبت نامی تشکیل میشود. صبح دوشنبه سه ماه در مرکز 20 رباط کریم
ماشین ابزار
تراشکار

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
فقط آقا نیمه اول آذر 1403 صبح شنبه, یک‌شنبه, دوشنبه, سه‌شنبه, چهارشنبه شش ماه در مرکز 20 رباط کریم دریل کار و اره کار
ماشین ابزار
فرزکار

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
فقط آقا نیمه دوم خرداد 1403 صبح شنبه, یک‌شنبه, دوشنبه, سه‌شنبه, چهارشنبه پنج ماه در مرکز 20 رباط کریم دریل کار و اره کار
برق خودرو
تکنولوژی خودرو

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
فقط خانم در صورت حد نصاب ظرفیت نا مشخص دو هفته در مرکز 20 رباط کریم
نقشه‌کشی
نقشه‌کش و طراح به کمک کامپیوتر (AutoCad)

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
فقط آقا صبح سه‌شنبه دو ماه و نیم در مرکز 20 رباط کریم
جوشکاری
جوشکار قطعات فولادی (کربنی ) با فرایند MAG

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
فقط آقا درحال پذیرش کارآموز صبح شنبه, یک‌شنبه, دوشنبه, سه‌شنبه, چهارشنبه پنج ماه در مرکز 20 رباط کریم
آموزش کاربری پورتال

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
آقا و خانم در صورت به حد نصاب رسیدن صبح سه هفته در مرکز 20 رباط کریم
کنترل و ابزاردقیق
کارور PLC درجه 2

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
فقط آقا درصورت به حد نصاب رسیدن نفرات ثبت نامی تشکیل میشود. صبح شنبه, یک‌شنبه, دوشنبه, سه‌شنبه, چهارشنبه سه ماه و نیم در مرکز 20 رباط کریم
دوره‌های دانش‌آموزی ویژه تابستان

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
اواخر خرداد 1403 در مرکز 20 رباط کریم
برق خودرو
تعمیرکار برق خودرو درجه 2

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
فقط آقا نیمه دوم شهریور 1403 صبح شنبه, یک‌شنبه, دوشنبه, سه‌شنبه, چهارشنبه چهار ماه و نیم در مرکز 20 رباط کریم
جوشکاری
جوشکار سازه‌های فولادی با فرایند SMAW

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
فقط آقا نیمه اول مهر 1403 صبح شنبه, یک‌شنبه, دوشنبه, سه‌شنبه, چهارشنبه چهار ماه و نیم در مرکز 20 رباط کریم
برق
برقکار صنعتی درجه 2

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
فقط آقا نیمه دوم مهر 1403 صبح شنبه, یک‌شنبه, دوشنبه, سه‌شنبه, چهارشنبه پنج ماه در مرکز 20 رباط کریم
برق
برقکار ساختمان درجه 2

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
فقط آقا نیمه دوم مرداد 1403 صبح یک‌شنبه, دوشنبه, سه‌شنبه چهار ماه در مرکز 20 رباط کریم
اتومکانیک
تعمیرکار اتومبیل‌های سواری بنزینی درجه 2

مانند: 09351111111

لطفا صبر کنید
فقط آقا نیمه دوم خرداد 1403 شنبه, یک‌شنبه, دوشنبه, سه‌شنبه, چهارشنبه شش ماه در مرکز 20 رباط کریم
جهت ثبت نام در دوره های آموزشی مکانیک برق صنایع خودرو کشاورزی خیاطی قالی بافی کامپیوتر جوشکاری عمران الکترونیک کافیست روی نام دوره کلیک نمایید

در صورت ثبت نام در دورههای آموزشی فوق و در زمان شروع آنها، پیامک ارسال میگردد.

دورههای مذکور به صورت رایگان برگزار میگردد