شروع دوره آموزشی فرزکار

زمان و تاریخ مصاحبه در دوره آموزشی فرزکاری  ساعت ۹ صبح یک‌شنبه ۳ تیر ۱۴۰۳ میباشد.

علاقه‌مندان میتوانند در زمان مذکور برای انجام مصاحبه به مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شماره ۲۰ رباط کریم ، گارگاه قالبسازی مراجعه فرمایند.

شرایط شرکت در دوره:

۱- آقایان

۲- حداقل سن ۱۷ سال

۳- قبولی در مصاحبه

۴- ثبت نام قطعی در دوره

۵- به علت ظرفیت محدود شرکت در دوره، اولویت با افرادی هست که در تاریخ مذکور حضور یابند

۶-