شروع دوره جدید آموزشی برق صنعتی درجه ۲

زمان و تاریخ مصاحبه در دوره آموزشی برق صنعتی درجه ۲ (فقط آقایان) ساعت ۹ صبح شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ میباشد.

علاقه‌مندان میتوانند در زمان مذکور برای انجام مصاحبه مراجعه فرمایند.

شرایط شرکت در دوره:

۱- آقایان

۲- حداقل سن ۱۷ سال

۳- قبولی در مصاحبه

۴- ثبت نام قطعی در دوره

۵- به علت ظرفیت محدود شرکت در دوره، اولویت با افرادی هست که در تاریخ مذکور حضور یابند

۶-